LlamaPide cita

Implantologia

Implant unitari

Els implants dentals són exactament iguals que les nostres dents naturals pel que ens permeten mastegar amb total comoditat, somriure, parlar i, en definitiva, sentir la mateixa seguretat que amb les nostres pròpies dents.

Implantologia

Implant unitari

Els implants dentals són exactament iguals que les nostres dents naturals pel que ens permeten mastegar amb total comoditat, somriure, parlar i, en definitiva, sentir la mateixa seguretat que amb les nostres pròpies dents.

Procés d'un tractament de implantologia dental post-extracció

L'objectiu principal dels implants dentals és substituir les dents perdudes, ja sigui una peça o bé arcades completes.

Encara que només s'hagi perdut una peça, és important reposar-la ja que això podria derivar en algun problema bucodental.

Hi ha casos, en els quals és possible realitzar implants dentals en la mateixa sessió en la qual es realitza l'extracció d'una peça. Aquesta extracció, pot ser deguda a una càries molt avançada o bé a un possible traumatisme.

A aquesta pràctica se'n diu: implantis post-extracció.

 

Implants Dentals Immediats Post Extraccions Dentals

Aquest sistema té un gran avantatge perquè amb la mateixa anestèsia podem realitzar l'extracció de la peça i la col·locació de l'implant dental el mateix dia.

Quan realitzem aquest tipus de tractament és aconsellable utilitzar PRGF (Plasma ric en factors de creixement), d'aquest manera a més de disminuir el temps d'espera per a tornar a col·locar l'implant dental minimitzarem les molèsties, la medicació i millorarem el procés de cicatrització.

Un altre avantatge que té utilitzar PRGF (Plasma ric en factors de creixement) en la col·locació d'implants dentals post-extracció és reduir la reabsorció òssia i gingival aconseguint d'aquesta forma un tractament més estètic, eficaç, segur i a la llarga econòmic, perquè evitaràs possibles regeneracions d'os i genives.

Els beneficis del PRGF (Plasma ric en factors de creixement) en tractament de implantologia dental són els següents:

  • Millorar el procés de cicatrització dels teixits i afavorir la osteointegración de l'implants dental.
  • Disminuir les molèsties i la inflamació.
  • Millora el post-operatori per tant, millora la salut dels teixits.

A partir d'aquí, el procés del tractament d'implants és el mateix descrit en l'apartat anterior.

Facebook
Twitter
SHARE
LinkedIn
Instagram